Stacja Meteo Karpacz

2016-02-09 12:39:59 CET   2016-02-09 11:39:59 UTC

Parametry powietrza

temperatura: 7,8 °C
Wykres temperatury powietrza
wilgotność: 61,5 %
Wykres wilgotności względnej
ciśnienie: 932,2 hPa
Wykres ciśnienia atmosferycznego
temperatury ekstremalne
dobowe 0000 - 2400 UTC
minmax
[°C]
bieżąca doba   4,2 7,8
poprzednia doba   4,1 8,9
temperatury ekstremalne
dzień / noc
minmax
[°C]
0600 - 1800 UTC 4,2 7,8
1800 - 0600 UTC 4,3 6,7
temperatura punktu rosy0,9 °C
ciśnienie zredukowane997,9 hPa

Promieniowanie słoneczne

moc: 291,9 W/m2
Wykres mocy promieniowania
usłonecznienie  
od świtu
2,4 h
[Karpacz Lokalizacja Stacji Meteo]
-

Temperatura gruntu

t (-10cm): - °C
Wykres temperatury przygruntowej
Stacja meteorologiczna zainstalowana w Karpaczu, nieopodal Posterunku Meteo należącego do IMGiW. Stacja jest obiektem demonstarcyjnym i promocyjnym. Jej zadaniem jest pokazanie możliwości instalacji systemu pomiarowego w niemal dowolnym miejscu w Polsce, bez konieczności bezpośredniego podłączenia do komputera. Korzystając przy tym z publicznie dostępnych kanałów przesyłu danych przetwarzanie, monitoring, rejestrowanie, wizualizacja oraz hosting www danych stacji prowadzony jest w innym miejscu.
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna to producent przyrządów przeznaczonych do pomiarów meteorologicznych: termohigrometry do pomiaru parametrów powietrza, barometry, wielokanałowe termometry do mierzenia temperatury gleby, mierniki mocy promieniowania słonecznego. Urządzenia pomiarowe zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania sygnałów pomiarowych. Czujniki są kalibrowane indywidualnie w certyfikowanym laboratorium wzorcującym.
Stacja meteo wykorzystuje następujące urządzenia pomiarowe z oferty LAB-EL Elektronika Laboratoryjna: termohigrometr LB-710R, barometr LB-716, czujnik promieniowania słonecznego LB-900, moduł zbierania danych LB-487, program LBX.
© 2012-2015, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna