Pogoda on-line

50°46'44"N 15°46'07"E   560 m n.p.m.

Stacja Meteo Karpacz

Czas pomiaru:
2015-04-27 12:27:31 CEST
2015-04-27 10:27:31 UTC

Parametry powietrza

temperatura: 21,8 °C
Wykres temperatury powietrza
wilgotność: 45,5 %
Wykres wilgotności powietrza
ciśnienie: 936,5 hPa
Wykres ciśnienia powietrza
temperatury ekstremalne minmax  
bieżąca doba   0000 - 2400 UTC   9,3 22,3 °C
poprzednia doba   0000 - 2400 UTC   9,1 18,6
temperatury ekstremalne   minmax 
1800 - 0600 UTC 9,1 15,9 °C
0600 - 1800 UTC 15,9 22,3
temperatura punktu rosy9,5 °C
ciśnienie zredukowane999,3 hPa

Temperatura gruntu

temp. (-10cm): - °C
Wykres temperatury gruntu
[Karpacz Lokalizacja Stacji Meteo]
-

Promieniowanie słoneczne

moc: 756,2 W/m2
Wykres mocy promieniowania słonecznego
usłonecznienie  
od świtu
4,8 h
Stacja meteorologiczna zainstalowana w Karpaczu, nieopodal Posterunku Meteo należącego do IMGiW. Stacja jest obiektem demonstarcyjnym i promocyjnym. Jej zadaniem jest pokazanie możliwości instalacji systemu pomiarowego w niemal dowolnym miejscu w Polsce, bez konieczności bezpośredniego podłączenia do komputera. Korzystając przy tym z publicznie dostępnych kanałów przesyłu danych przetwarzanie, monitoring, rejestrowanie, wizualizacja oraz hosting www danych stacji prowadzony jest w innym miejscu.
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna to producent przyrządów przeznaczonych do pomiarów meteorologicznych: termohigrometry do pomiaru parametrów powietrza, barometry, wielokanałowe termometry do mierzenia temperatury gleby, mierniki mocy promieniowania słonecznego. Urządzenia pomiarowe zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych technologii przetwarzania sygnałów pomiarowych. Czujniki są kalibrowane indywidualnie w certyfikowanym laboratorium wzorcującym.
Stacja meteo wykorzystuje następujące urządzenia pomiarowe z oferty LAB-EL Elektronika Laboratoryjna: termohigrometr LB-710R, barometr LB-716, czujnik promieniowania słonecznego LB-900, moduł zbierania danych LB-487, program LBX.
© 2013, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna